TILKNYTNINGSUTFORDRINGER

Tilknytning handler om indre forestillinger som ble utviklet som barn og beskriver evnen til å danne følelsesmessige relasjoner med foreldrene. Disse mønstrene som vi utviklet som barn tar man siden med seg inn i voksen alder. Dette preger hvordan vi relaterer oss til nære relasjoner. Tilkytningsmønstrene våre har derfor en påvirkning på hvordan vi eller familien vår fungerer. Avhengig av hvilken fagbok man leser kan man si at det finnes 4 tilknytningsmønstre:

Trygg tilknytning
Personer med dette mønsteret har vokst opp med stabile, sensitive og tilgjengelige omsorgspersoner. De har ofte solid egenverd og et balansert selvbilde. Nærhet, tillitt og forpliktelser er uproblematisk, og de er gode til å sette grenser. Det er ikke noe problem å være alene med seg selv. Mennesker med denne tilknytningsstilen har det godt med kjærlighet og intimitet, og har generelt lett for å inngå nære relasjoner som i et parforhold. De tar det som en selvfølge at de er verdt å elske, og går derfor ut i fra at partneren har de beste intensjoner. De er ofte gode til å kommunisere deres følelser og behov på en ærlig og tydelig måte. Dersom det oppstår konflikt i forholdet, har de gode forutsetninger for å løse konflikten. Personer med dette tilknytningsmønsteret har generelt mer tilfredstillende og velfungerende relasjoner. 

Pågående, engstelig tilknytning
Personer med pågående engstelig tilknytning har opplevd at sensitivitet og tilgjengelighet har vært ustabilt i barndommen. I forhold er de ofte engstelige, bekymret og sinte, og er usikre på sin egenverdi. De har ofte positive bilder av andre og negative av seg selv. De lengter etter nærhet, men er ikke komfortabel med den. De blir stresset og utrygge dersom de får en opplevelse av at partnerens følelser blir svakere for dem eller at forholdet på en eller annen måte er truet.

Unnvikende, utrygg tilknytning
Personer med unnvikende utrygg tilknytning har ofte hatt svært avvisende omsorgspersoner. De bruker avstand og mangel på engasjement for å forsvare seg mot skuffelser. De kan virke urokkelige, men er full av følelser på innsiden. De ignorerer eller toner ofte ned vanskelige følelser, og kan føle seg utilpass ved intimitet og følelsesmessig nærhet. De kan ha begrenset innlevelse og kan være tilbøyelig til å være kjølige dersom andre har det vanskelig. Mennesker med unnvikende og utrygg tilknytning ser ofte parforholdet som en trussel mot deres uavhengighet. De involverer seg i aktiviteter uten deres partner og prioriterer alenetid. De involverer seg sjelden 100% i forholdet, men bevarer en mental distanse overfor deres partner. Mange mennesker med dette tilknytningsmønsteret føler seg ensomme selv når de er et i et parforhold.

Desorientert tilknytning
Dette er en blanding av unnvikende, utrygg og nervøs tilknytning. Dette tilknytningsmønsteret er atypisk og ses bl.a. hos mennesker som har vært utsatt for overgrep som barn.

Har du trygg, pågående eller unnvikende tilknytning?
Dette kan være noe vi kan undersøke i terapien og ta utgangspunkt i for å forstå deg og dine relasjoner bedre. Dette kan være en hjelp til å finne ut hva du behøver for å få en mer trygg tilknytningsstil. 

1.jpg