Hvordan jobber vi

Vårt første møte er en kartleggingssamtale hvor vi i felleskap tydeliggjør ditt/deres behov og din problematikk. Dette for å synliggjøre om vi kan tilby deg den hjelpen du behøver. Du får også i denne timen anledning til å kjenne på kjemien og tilliten du har til terapeuten. Denne timen er helt uforpliktende. 

Tilnærmingen vår baserer seg på elementer av ulike evidensbaserte metoder som:

EFT  (Emosjonell fokusert terapi):
I EFT tenker man at følelser i utgangspunktet er livsviktige indre prosesser som gjennom evolusjon er utviklet for å hjelpe oss til å håndtere livets krav og utfordringer. De hjelper oss til å forholde oss aktivt til våre behov eller til å orientere oss i relasjoner. Samtidig kan følelser være både forvirrende, kaotiske eller fastlåste og ikke til hjelp. Målet med EFT er å få et bedre forhold til egne følelser og lære seg å regulere de på en konstruktiv måte. Dette gjøres ved å bli mer bevisst på følelser, skape aksept for følelser og forstå hva de signaliserer. For deretter å lære seg å regulere de og kommunisere dem ut til andre. Forskning viser at dette er effektiv måte i å skape emosjonelle forandringer.

Kognitiv terapi:
Denne formen retter seg mot innsikt og problemløsning i sammenhengen mellom tenkning, handling og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder problemer. Det kan gjøres ved å kartlegge vanskelige situasjoner for så å utforme aktiviteter som gir selvtillit og energi. Fokuset blir på endringen av negative tankemønstre. Dette er en godt dokumentert behandlingsmetode.

Kroppsorientert psykoterapi:
Vår kliniske erfaring tilsier at det er svært vanskelig å komme ut av sin problematikk uten og også ha en kroppslig tilnærming. Derfor får også klientene mulighet til en kroppsforankret tilnærmingsform. Det vil si at den setter søkelys på følelsene og sanseinntrykkene du kjenner i kroppen. Vi jobber med å være mer tilstede i øyeblikket og i kroppen. Dette vil være en støtte i endringen av gamle faslåste mønstre.

Mindfulness:
Mindfullness har gode verktøy innenfor kroppsorientert psykoterapi. Gjennom mindfulness kan klientene jobbe med enkle øvelser mellom timene. Disse øvelsene trener opp våre mentale muskler. I tillegg er mindfullness en holdning til livet som gir mer ro og balanse i livet ditt. Dette er en styrketrening for psyken som på lengre sikt vil øke livskvaliteten på mange områder. Du vil gjennom denne treningen bli mer bevisst og tydeligere i dine relasjoner. Forskning viser at mindfulness øker sosial intelligens og emosjonell intelligens. 

Psykosyntese:
Psykosyntese har fokus på å samle, integrere og skape helhet. Syntesen skapes gjennom at vi blir bevisst på våre delpersonligheter og indre konflikter. Psykosyntesen vektlegger menneskets egne ressurser og indre kunnskap i arbeidet med å løse problemer som hindrer oss i å leve fullt ut. Denne terapiformen kalles ofte for en psykologi med sjel fordi den inkluderer også sjelen i mennesket. Den gir verktøy for å integrere kropp, følelser og tanker med sjelen - den spirituelle essensen i mennesket. 

Gestalterapi:
Vi bruker også noe gestaltterapi fordi den har gode metoder som kan brukes i terapirommet. I denne formen brukes øyeblikkets potensial til å justere ideer og atferdsmønstre som stammer fra fortiden. Forholdet mellom klient og terapeut er viktig. Terapeuten er tilstede for klienten i et psykologisk felt. 

Hvilken metode?
Enhver klient er forskjellig. Vi er ydmyke og har full respekt for hva som gir klienten mest. Dette vil vi hele veien ha en åpen dialog rundt, slik at enhver klient får det som passer best for den enkelte. 

Hvor mange timer trenger vi?
Tiden du/dere vil bruke på dette er veldig individuelt. Dette er noe vi vil snakke om på kartleggingsamtalen ut i fra hva du ønsker å få ut av dette. Hva som er målet ditt? Det som er felles for alle er at progresjonen er helt avhenging av innsatsen mellom timene. Dere vil få oppgaver som vi sammen blir enige om for å få en god progresjon og mest mulig ut av forløpet med oss.

Taushetsplikt
Alle opplysninger som kommer frem behandles konfidensielt - også det faktum at du/dere går til samtaler hos oss. Alle våre deltakere på kurs eller grupper blir informert om taushetsplikt. 

1.jpg