KAN FORHOLDET REDDES?

De aller fleste par lykkes med å finne tilbake til kjærligheten og hverandre når viljen til å arbeide med forholdet er til stede. Den ene eller begge er kanskje i tvil om de kan fortsette, men de ønsker å prøve. 

Mange par som kommer til oss befinner seg i en krise. Et parforhold i krise preges ofte av stor avstand og liten tillit. Begge kjenner seg ensomme. Frustrasjon og taushet preger atmosfæren. En krise er ofte det som skal til for å gjennomføre endringer i forholdet. 

Noe av det vi må være villige til å jobbe med kan være:

Hvis dere er villige til å investere sårbarhet og tid på dette og arbeide bevisst er det svært gode muligheter for å lykkes. Ikke bare lykkes men også få et solid og sterkt forhold som tåler det som måtte komme av vanskelige opplevelser senere i livet.  Dette arbeidet vil også gi deg som enkeltmenneske en mye bedre livskvalitet og tilfredstillelse. 

Vi som terapeuter er ikke opptatt av å ha noen meninger om dere bør gå fra hverandre eller ikke. Unntaket er når det foreligger mishandling der den ene partneren kontrollerer den andre gjennom trusler, ydmykelser og vold. 
Mange par overveier å holde sammen på grunn av barna. Her er det heller ikke mulig med generelle råd. Men det vi vet er at barn som opplever mye konflikter og krangling mellom foreldre har større risiko for å få psykiske og sosiale problemer enn hvis relasjonen mellom foreldrene er mer harmonisk. 

1.jpg