KOMMUNIKASJON

De fleste par og individuelle som kommer til oss ønsker å bli bedre til å kommunisere med hverandre og kanskje også med barna. De har forstått at dette er den viktigste årsaken til at det er høyt konfliktnivå eller at samspillet i familien fungerer dårlig. 

I den første familien vi levde i lærte vi oss å kommunisere. Vi tok med oss uhensiktsmessige mønstre som vi repeterer i de relasjonene vi senere omgås i. Det er ikke så rart da det er denne måten vi har lært oss å kommunisere. Dette kan også innebære å bli taus og trekke oss bort. Kommunikasjon handler også om kroppsspråket, øyekontakt og berøring.
Resultatet av lite eller dårlig kommunikasjon kan være:

Alle kan lære seg å kommunisere bedre. Da må vi først fokusere på hvordan vi kommuniserer, hvor vi kan sammen gjennomskue uheldige mønstre som repeteres. Deretter kan vi lære og trene på nye måter å snakke sammen på. Et grunnvilkår i vår måte å lære dere kommunikasjon på er å snakke ut i fra oss selv. Ut i fra våre egne følelser, tanker og kropp. Dette fordrer kontakt med egne følelser og kropp. Det må være noen hjemme for at det skal oppstå kontakt. Når vi lærer oss nye måter og samtidig trener på kontakten med oss selv kan vi oppnå:

Ta kontakt for en uforpliktende samtale med Ressurssenteret Sør om du ønsker å lære mer om kommunikasjon.

1.jpg