Konflikthåndtering

En god og livsgivende relasjon er bare levedyktig når det er rom for å være annerledes. Når vi tåler uenighet og konflikter. I en trygg relasjon er det klima for åpenhet og motsetninger. Uenighet kan da skape økt livsenergi og lidenskap og gjøre relasjonen mer levende.

I en utrygg relasjon opplever vi det motsatte at, energien tappes.

I disse relasjonene håndteres ofte konflikter ved:
-Ikke snakke om det, uenigheter feies under teppet, det vokser en usynlig mur mellom partene.
-Krangle for å håndtere uenigheter og motsetninger.
-Den ene kritiserer og kjefter mens den andre parten tier og prøver å trekke seg unna.
-Har fokus på bagateller i familielivet: hvem rydder mest, hvem har skylden osv.
-Det brukes «våpen»: ulike metoder som rammer den andres sårbarhet, som å stikke av, kritisere, avvise, sette den andre ned osv. 


For å gå fra dette til å skape et trygt forhold behøver vi:
-Å forstå de egentlige årsakene til konfliktene.
-Lære oss nye strategier å håndtere uenigheter, motsetninger og konflikter på.
-Lære oss å kommunisere på nye og bedre måter.
-Bli enige om å legge bort «våpnene». 


Dette har vi i Ressurssenteret Sør fokus på hvis du velger å jobbe med forholdet, for å få et bedre og tryggere klima mellom dere. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.
1.jpg