SAMSPILLET I FAMILIEN

Samspillet i familien er svært viktig fordi barnas utvikling av samspill, relasjonsbygging og tilknytningsetablering foregår gjennom dette. Dette er grundig dokumentert både forskningsmessig og teoretisk.

Barn er fra fødselen kompetente. De er i stand til å sanse og lære, til å gi utrykk for behov og ressurser og i stand til å samarbeide. For å bli så kompetent som forutsetningen tilsier, trenger barn noen å være i en trygg samhandling med. 

Et trygt og godt samspill vil innebære elementer som:

Selv om de aller fleste gjør så godt de kan så er kanskje ikke alle elementene alltid innenfor rekkevidde. Og det er helt ok at vi gjør så godt vi kan. Men noen ganger kan vi behøve hjelp for bli bedre på noen av disse temaene. Konsekvensene av at noen av disse elementene fungerer dårlig i familien kan være:

Hvis din familie ønsker å bli bedre på noen av disse temaene så ta kontakt en uforpliktende samtale. Vi kan sammen finner ut hvordan vi kan hjelpe dere til å få et bedre og mer funksjonelt familiesamspill. 

1.jpg